logo

Select Sidearea

Populate the sidearea with useful widgets. It’s simple to add images, categories, latest post, social media icon links, tag clouds, and more.
hello@youremail.com
+1234567890

Polityka prywatności

Szanujemy prywatność wszystkich osób, które przeglądają zasoby naszej strony. Wszystkie szczegóły dotyczące zbierania i przetwarzania przez nas danych użytkowników są opisane w tej Polityce Prywatności i dostępne pod adresem: www.kontaktor.pl/polityka-prywatnosci

 

ChatoBee Sp. z o.o., właściciel strony www.kontaktor.pl i usługi kontaktor.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym będzie każdorazowo informować użytkowników na stronie: www.Kontaktor.pl/polityka-prywatnosci

Szanujemy prywatność zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników przeglądających zasoby strony www.chatobee.com i stron zależnych (w domenie chatobee.com). Szczegóły dotyczące gromadzenia i przetwarzania przez nas danych użytkowników są opisane w tej Polityce Prywatności i dostępne pod adresem: www.kontaktor.pl/polityka-prywatnosci/

CB Invest Sp. z o.o., właściciel strony www.kontaktor.pl i usługi ChatoBee zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, o czym będzie każdorazowo informować użytkowników na stronie: www.kontaktor.pl/polityka-prywatnosci/

 1. Podczas korzystania ze strony www.kontaktor.pl, w tym z formularza kontaktowego możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły, w szczególności: brak możliwości przesłania wiadomości przez formularz kontaktowy.
 3. Administratorem danych osobowych jest CB Invest Sp. z o.o., ul. Poznańska 56/1, 60-853 Poznań, NIP: 7811929816, kontakt: info@chatobee.com
 4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłączenie w celu, w jakim zostały przekazane, czyli do odpowiedzi na otrzymane zapytanie.
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych zostały wdrożone procedury wewnętrzne określone przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., których celem jest uniemożliwienie udostępnienia tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione instytucjom upoważnionym z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (np. organom ścigania).
 7. Zebrane dane osobowe mogą, w związku z realizacją czynności wymienionych w punkcie 4. zostać powierzone przez Administratora danych osobowych podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych osobowych tylko jeśli Administrator zawarł z tymi podmiotami umowy powierzenia danych osobowych.
 8. Każdy Procesor ma prawo przetwarzać powierzone dane osobowe tylko w imieniu Administratora i w celu wyraźnie określonym w wskazanych wyżej umowach powierzenia. Procesorami danych osobowych są współpracujące z Administratorem firmy hostingowe, programistyczne oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w punkcie 4.
 9. Każda osoba fizyczna, która przekazała dane poprzez stronę kontaktor.pl ma prawo dostępu do tych danych, a także do ich modyfikacji, usunięcia i zażądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która przekazała swoje dane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Strona kontaktor.pl może zawierać odnośniki do zewnętrznych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach. Gwarantujemy bezpieczeństwo i zachowanie prywatności na stronie kontaktor.pl
 11. Dane użytkowników strony kontaktor.pl mogą podlegać profilowaniu w celach marketingowych, w tym do wyświetlania najlepiej dopasowanych treści do oczekiwań użytkownika, przy wykorzystaniu zewnętrznych mechanizmów analitycznych opierających swoje działanie o zbierane pliki cookies, takich jak Google Analytics, Google Adwords, mechanizm Piksel Facebooka i inne. Na stronie kontaktor.pl wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych.
 12. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na profilowanie, powinien opuścić stronę kontaktor.pl oraz usunąć pliki cookies z przeglądarki. Użytkownik może usunąć pliki cookie Google na swoim koncie w sekcji Ustawienia reklam: https://myaccount.google.com/privacy#ads i ograniczyć emisję reklam, a także usunąć swoje dane z bazy Analytics, korzystając z wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 13. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies na stronie kontaktor.pl zostały opisane w Polityce cookies